YtheWait

Het platform van onze website is volledig onderhevig aan consistente upgrades van verschillende functies en functies die nog niet in gebruik zijn.

Door het optreden van inconsistentie in het elektronische systeem kunnen er bij het verspreiden van informatie en verwerven van gegevens afkomstig van talrijke bronnen, vetragingen optreden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden in de inhoud van de website of applicatie bevinden. Hierdoor kan YtheWait u niet garanderen dat de geposte informatie in alle gevallen in orde is.

YtheWait neemt geen verplichtingen aan die ontstaan als gevolg van illegaal gebruik van creditcards en betaalpassen.

U stemt ermee in dat derden altijd beschikbaar zijn op de website en de applicatie. Wij zijn als partners en allianties tijdig betrokken bij de betrokken partijen om de dienstverlening aan de gebruikers te vergemakkelijken.

Tevens merken wij op dat YtheWait niet de verantwoordelijkheid van de diensten van derden op zich zal nemen, voor claims en redenen die claimen met de plicht tot letsel, overlijden, beperking of een derde partij.

Dit geldt ook als gebruikers de rechten en claims tegen ons platform met betrekking tot derden geschonden hebben.

YTheWait doet afstand van alle verplichtingen die voortvloeien uit schending van de voedselveiligheids- en normwet 2006 en de toegepaste regels plus vastgestelde regels zijn verschuldigd aan de handelaar zelf.

De inhoud die wordt gedeeld met betrekking tot het materiaal op het platform is voor het geven van het juiste bewustzijn, maar wij garanderen geen garantie, representatie of garantie voor deze, hetzij in respect voor de expertise, professionele kwalificatie of kwaliteit van het werk. Bovendien garanderen we geen enkele service of informatie die hier wordt beschreven. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor de beslissingen of acties die met de gegeven informatie worden genomen.

YTheWait biedt de informatie "zoals deze is". Wij of onze medewerkers garanderen de weergave van de informatie niet in termen van inhoud, nauwkeurigheid, efficiëntie, effectiviteit, volledigheid of volgorde. De gegevens hieronder zijn voor de gebruikers en de autoriteiten kunnen er niet op vertrouwen. Aantal reacties worden uit tal van bronnen beschikbaar gesteld en de beoordeling daarvan is voor de gebruikers zelf. Gebruikers nemen het item aan volgens hun eigen specifieke omstandigheden, aanpassing en wijziging, wat er verder toe leidt dat wij, onze medewerkers, partners en werknemers worden vrijgesproken van alle professionele verplichtingen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verliezen of verwondingen die voortvloeien uit de informatie die op het platform wordt gedeeld. In geen geval zijn onze zakenpartners, agenten en werknemers verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gebruiker met de gegeven inhoud. Schade omvat de directe, indirecte, speciale, zonder beperking, gevolgschade, voorbeeldschade, sterfgevallen en letsel als gevolg van verliezen of lagere inkomsten, zelfs als deze is gebaseerd op een garantie, contracten of een juridische theorie.

Inhoud van derden

Op onze websites zijn een aantal links van derden aanwezig. Tijdens het gebruik hiervan moet de gebruiker de volledige aandacht hebben van het privacybeleid. YtheWait kiest de websites met de juiste verantwoordelijkheid, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens die door derden zijn opgenomen.