YtheWait

Welke en waarom we persoonsgegevens verwerken

YTW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. We gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die u zelf aan ons verstrekt door deze in te voeren bij het plaatsen van uw bestelling. Deze informatie is nodig voor de uitvoering van uw bestelling, de bevestiging van uw bestelling, de mogelijkheid om uw bestelling te beoordelen, betaling en een eventuele terugbetaling. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst in de zin van de AVG. Dit betreft de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contact details
 • Bestellen
 • Betalingsdetails
 • Opmerkingen (indien van toepassing)
2. Beoordeling van handelaren

We verwerken ook gegevens die u zelf aan ons verstrekt door deze in te voeren wanneer u een beoordeling van een handelaar plaatst. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat u hiervoor toestemming heeft gegeven (door uw beoordeling te publiceren) in de zin van de AVG. U kunt deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected] Dit betreft de volgende gegevens:

 • Naam (indien opgegeven)
 • Beoordeling
3. Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we de informatie die u verstrekt om uw vraag te beantwoorden of uw klacht op te lossen. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst in de zin van de AVG. Dit betreft de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Contact details
 • Betalingsgegevens (indien van toepassing)
 • Opmerkingen (indien van toepassing)
4. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om ervoor te zorgen dat onze diensten aan uw behoeften voldoen, kunnen de gegevens die u aan de klantenservice verstrekt, worden gebruikt voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van YTW (klanttevredenheid) te vertegenwoordigen in de zin van de AVG. Dit zijn dezelfde gegevens als in nummer 2.

5. Marketingberichten

Ook verwerken wij gegevens om u (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder nemen we nieuws, kortingen en nieuwe verkopersupdates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma's op, ongeacht de vorm waarin we ze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De wettelijke basis voor deze verwerking is dat u hiervoor toestemming heeft gegeven bij het plaatsen van uw bestelling in de zin van de AVG. Als u de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten wilt wijzigen, kunt u zich afmelden via de link in het betreffende bericht.

Dit betreft de volgende gegevens:
 • Naam
 • Contact details
 • Postcode
6. Cookies

Ten slotte verwerken we ook gegevens van u die u indirect aan ons verstrekt. YTW gebruikt cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Dit betreft de volgende gegevens:

 • Locatie informatie
 • IP-adres of app-ID's
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Website taal
 • De gegevens van de analyse- en marketingcookies zijn niet gekoppeld aan de andere gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.
7. Fraudepreventie

We verwerken ook enkele van de bovenstaande informatie om fraude en misbruik te voorkomen. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van YTW (fraudepreventie) te vertegenwoordigen in de zin van de AVG.

8. Analyse

We gebruiken uw gegevens ook om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan adverteerders en om onze website en ons assortiment van producten en diensten te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat de verwerking nodig is om een ​​legitiem belang van YTW (analyse en rapportage) te vertegenwoordigen in de zin van de AVG. Wij zorgen ervoor dat eindrapporten geen herleidbare gegevens bevatten.

9. Privacybeleid - Aangepast toetsenbord

Uw privacy is voor ons van groot belang. Lees hieronder om te zien welke informatie wordt verzameld wanneer u de iOS-app met aangepast toetsenbord gebruikt, waarom deze wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt om uw algehele ervaring bij het gebruik van de app te verbeteren.

9.1 Verzameling van persoonlijke informatie

We VERZAMELEN GEEN GEGEVENS DIE U IN deze App TYPT. Wanneer u volledige toegang voor het aangepaste toetsenbord toestaat, wordt u mogelijk gewaarschuwd dat het toetsenbord kan worden gebruikt om "alles wat u typt over te dragen, inclusief dingen die u eerder met dit toetsenbord hebt getypt". Dit is het standaardwaarschuwingsbericht voor alle invoermethoden van derden. Custom Keyboard verzamelt echter geen persoonlijke informatie en verzendt deze informatie niet naar een server of derde partij.

9.2 Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Aangezien we geen persoonlijke informatie verzamelen, is uw persoonlijke informatie veilig en wordt deze niet aan derden bekendgemaakt, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking, of wanneer dit wettelijk verplicht is.

9.3 Toegang vereist en gebruik:

Voor sommige functies (inclusief schakelen tussen thema's) van Aangepast toetsenbord moet u 'volledige toegang toestaan' inschakelen. De app heeft deze toegang nodig om de zichtbaarheid van de inhoud te vergroten. U kunt dit toetsenbord toevoegen via: Instellingen> Algemeen> Toetsenbord> Toetsenborden> Nieuw toetsenbord toevoegen> YTWPOS

9.4 Beleidswijzigingen:

Alle wijzigingen in dit beleid worden gepost in een update van de app. U wordt geadviseerd om ons meest recente privacybeleid regelmatig te bekijken.

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen onder de 16 jaar en we zijn niet van plan gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er informatie over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] We zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als er op basis van deze automatische besluitvorming en / of profilering een negatieve beslissing over u is genomen en u gaat hier niet mee akkoord, dan kunt u contact opnemen met [email protected] Vervolgens evalueren we de situatie opnieuw. Ook horen wij graag van u als u suggesties heeft om deze processen te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

YTW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens langer als we hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. YTW verwijdert de meeste van uw gegevens na 2 jaar na het plaatsen van uw bestelling. Deze periode gebruiken wij voor administratieve doeleinden en zodat wij u en handelaren kunnen aanspreken met vragen of klachten over de bestelling. We bewaren gegevens die worden gebruikt voor rapportage, analyse en preventie van misbruik tot 20 jaar na het plaatsen van uw bestelling. We kunnen uw gegevens niet verwijderen uit back-ups. Zodra we echter een back-up herstellen, zullen we de gegevens op dat moment verwijderen.

Deel met verkopers

YTW verstrekt uw gegevens (naam, adresgegevens en [telefoonnummer,] bestelling) aan de door u geselecteerde handelaar, zodat de handelaar uw bestelling kan voltooien en / of afleveren. U bent een directe klant van de handelaar en de handelaar draagt ​​daarom zijn eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de handelaar met uw gegevens omgaat, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de handelaar.

Deel met anderen (geen verkopers zijn)

YTW verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Softwareleveranciers
 • Implementatiepartners
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YTW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wesbites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Let bij het gebruik van deze websites op de bijbehorende privacyverklaring. Hoewel YTW die websites zorgvuldig selecteert, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens door die derden worden behandeld.

Toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om alle informatie die we over u verzamelen te bekijken, verwijderen of, indien nodig, te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat wij uw persoonsgegevens zonder reden verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken waarvan u denkt dat deze niet relevant zijn voor ons selectieproces, dan kunt u contact met ons opnemen. Hiervoor kun je contact opnemen met [email protected] YTW zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als u andere vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. We horen ook graag van u als u tips of suggesties heeft om ons privacybeleid te verbeteren.

Veiligheid

YTW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij de desbetreffende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Hierover kunt u contact opnemen met deze instantie.

Contact details
Adres hoofdkantoor:
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
 • YTW Functionaris voor gegevensbescherming / Privacyraad - YTW NV
 • Rivium 4e Straat 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland
 • [email protected]